Spreja inte på ryggen!

Slakterierna/Kontrollhudar vill fortsatt vädja om att inte färgmarkera djuren över ryggen i ullen.

Marknaden för skinn med färgsprejningar är svår, det är ingen som vill köpa sådana skinn. Det har ingen betydelse för våra kunder ifall färgen är vattenlöslig eller ej!!

HKScanagri: Spreja inte på ryggen!