Livsmedelsverket överklagar inte domar om kontrollavgifter

Källa pressmeddelande från Livsmedelsverket
Ett antal slakteriföretag har överklagat den årliga avgift som Livsmedelsverket tog ut för kontroll 2017. Kammarrätten går på företagens linje och säger att alla kostnader inte ska ingå i beräkningen av timtaxan. Därför ska Livsmedelsverket nu gå igenom alla avgiftsbeslut för 2017 och rätta till det som blivit fel.
Slakterierna överklagade Livsmedelsverkets beslut om årliga avgifter för planerad kontroll för 2017. Förvaltningsrätten ändrade inte besluten, men slakterierna överklagade vidare till kammarrätten som gick på företagens linje. Livsmedelsverket väljer att inte överklaga domarna.
Livsmedelsverkets kostnader för kontroll av livsmedelsföretag ska täckas av en årlig avgift som företagen betalar. Livsmedelsverket tar varje år fram en timtaxa som används vid beräkning av respektive företags avgift. Nu har kammarrätten kommit fram till att en del av de kostnader som Livsmedelsverket lagt in i timtaxan 2017 inte får inkluderas.