Nytt fall av smittsam digital dermatit (CODD) hos får i Sverige

Nu har två fall av klövsjukdomen smittsam digital dermatit (CODD) konstaterats i Skåne. Det är mycket oroande för fårnäringen.

Idag finns ingen effektiv behandling för långsiktig bekämpning av CODD. Den antibiotika som är aktuell för individbehandling är bredspektrig. Sprider sig smittan innebär det att fårnäringen i Sverige drastiskt måste öka sin antibiotikaförbrukning och därmed bidra till risk för en ökad resistensutveckling.
Det vore ödesdigert om CODD sprids vidare i landet. I och med att vi nu har två konstaterade fall kan ytterligare besättningar vara drabbade. Smittspårning från det första fallet har inte lett fram till varifrån smittan kom och i det andra fallet har frivillig smittspårning inte kunnat genomföras.
Sjukdomen innebär ett stort lidande för djuren och avsevärda produktionsförluster. Sveriges världsunika läge när det gäller vår mycket låga antibiotikaförbrukning till livsmedelsproducerande djur är också allvarligt hotat om sjukdomen får fäste.
De två stora organisationerna i fårnäringen, Fåravelsförbundet och Lammproducenterna är eniga om att alla har ett ansvar för att stoppa spridningen av CODD. Och det är bråttom. Tillsammans jobbar man för att förhindra spridning och öka kunskapen. Ett problem är att man inte når ut tillräckligt brett eftersom alla uppfödare inte är anslutna till en förening. Därför uppmanas alla fårägare att sprida budskapet i sina nätverk.
För mer information, kontakta:

 • Gudrun Haglund Eriksson, Fåravelsförbundet, 076-848 64 65
 • Tomas Olsson, Lammproducenterna, 070-687 08 61
 • Anna Forslid, smittskyddsexpert, LRF, anna.forslid@lrf.se
 • Ulrika König, fårhälsoveterinär, ansvarig för Klövkontrollen, Gård & Djurhälsan, 0730–683502
 • Anna Kristoffersson, Skånes fårproducenter, anna.kristoffersson@telia.com

Vad du som fårägare uppmanas att göra:

 • Använd djurägarförsäkran avseende fotröta och CODD.
 • Undersök alltid klövarna på inköpta djur och håll dem i karantän i minst fyra veckor. Köp så få djur som möjligt från så få besättningar som möjligt, välj i första hand djur från besättningar med F-status. Mer info ››
 • Rengör och desinficera redskap, till exempel klövsaxar som används i flera besättningar.
 • Fotröta kan göra djuren mer mottagliga för CODD. Fotbada därför alltid inköpta djur med zinksulfat 10 procent in och ut ur karantän. Mer info ››
 • Undersök alltid halta djur och undvik miljöer som ger skador på klövarna och i klövspalten, till exempel upptrampade rasthagar.
 • Undvik sambete med nötkreatur från besättningar där sjukdomen digital dermatit förekommer. Mer info ››
 • Kontakta Gård & Djurhälsan, 0771–216 500, om du ser förändringar som liknar CODD.

Läs mer om klövar, fotröta och CODD här ››
Fakta smittsam digital dermatit (CODD, Contagious Ovine Digital Dermatitis)
Sjukdomen börjar med förändringar vid kronranden som sedan sprider sig under klövhornet så att klövkapseln till slut lossnar. Skadorna är djupa och påverkar även klövbenet. Inledningsvis ses inte hälta men efterhand som sjukdomen utvecklas blir hältan kraftig och kan bli kronisk även efter att skadorna har läkt ut. I regel ses symtomen på en klövhalva på ett ben.
Andra klövsjukdomar kan förväxlas med CODD
Alla typer av sår i kronranden tex ett trauma, ett sår från orf eller en klövböld som öppnar sig i kronranden påminner om det tidiga stadiet av CODD. Även vita linjen separation och allvarlig fotröta kan till viss del likna de senare stadierna av CODD när klövkapseln lossnar.
img_1823_red2
Bild ur arkivet från besättningen där CODD konstaterats under hösten 2020. Foto Emelie Larsdotter