LRF satsar – ännu mera – på lammnäringen!

Det är läge för ytterligare information om vad som hänt inom LRF´s lammsatsning den senaste tiden, och det har hänt en hel del. För dig som hade möjlighet att delta på årets stämma och lammriksdag så blir det andra gången ni hör detta, ha överseende!
Dessutom hoppas jag att några av er då ni läser detta, redan har hunnit bli kontaktade av oss från LRF eller SF med önskemål om att delta med synpunkter och kunskaper i något av projekten.

Sedan jag började på mitt jobb som får- och lammansvarig på LRF i kombination med förbundssekreterarjobbet på SF, så har en hel del tid ägnats åt att söka finansiering för de ”återstående” projekten, dvs utveckling av ett förebyggande hälsoprogram och en avelsvärdering för får. I början av året utlystes kompetensutvecklingsmedel inom landsbygdsprogrammet, där vi från LRF´s lammsatsning var med och tampades om pengarna.
LRF beslutade sig senare under våren för att satsa medel inom ramen för kraftsamling del 2, för just animalieproduktion. Något som passade väldigt väl för våra önskemål inom lammnäringen. Detta resulterade till slut i att LRF och Framtidens Lammproduktion i samarbete med Svenska Fåravelsförbundet nu har fått ytterligare 7,7 miljoner kronor att satsa på företagsutvecklande aktiviteter för svensk lammproduktion. Med detta har vi alltså finansiering för de tre ”benen” vi anser att vi behöver utveckla inom lammproduktionen nämligen rådgivning, avel, hälsa med en extra bonus i form av kompetensutvecklingsmedel. Det sistnämnda har till syfte att öka verkningsgraden av det arbete som kommer att pågå ett par år framöver. Vi kommer också att ha möjligheter att tillgodose det önskemål om värdering av skinn av Gotlandfårsrasen vid vårslakt, något som tidigare inte rymts inom ramen för projekten. Målet med samtliga satsningar är att nå lönsamhet, tillväxt och attraktionskraft inom den svenska lammnäringen. Det här innebär att både LRF och SJV har gett oss tydliga signaler att man tror på lammnäringen som en framtidsbransch. Det gäller nu för oss att visa att vi kan matcha förväntningarna!

Hur ror vi detta i land nu då? Ingen kan påstå att vi inte har ett digert arbete framför oss – men det är ju också ett fantastiskt läge som vi nu sitter i!
De olika projekten kommer att styras från LRF med en styrgrupp till hjälp för beslut och avväganden. I styrgruppen sitter
Bertil Gabrielsson (SF),
Markus Westberg (LRF´s Husdjursutskott),
Elisabeth Svensson (Scan) samt
Kjell Pettersen (ansvarig för kraftsamling animalieproduktion på LRF, ordförande i styrgruppen). Undertecknad är övergripande ansvarig för projekten och ansvarig för rapportering till styrgruppen, vilken har mandat att avbryta om vi inte följer uppsatta riktlinjer och budgetar. Vi kommer nu att tillsätta projektledare och projektgrupper i de olika delarna, samt be er lammproducenter om hjälp att komma med synpunkter i referensgrupper. Liksom vi informerade om på Fårö – känner du att du har synpunkter att bidra med – hör av dig till undertecknad, styrelsen eller styrgruppen. När projektgrupperna och referensgrupperna är tillsatta kommer kontaktuppgifter att läggas ut på hemsidan – detta är vi i färd med just nu. Det är viktigt att vi hjälps åt att kommunicera och arbeta för att detta ska komma oss till gagn i lammproduktionen.
Till er lammproducenter är uppmaningen att vara med genom att påverka redan nu!

En annan sak som är aktuell just i dagarna är en kvalitativ undersökning som vi ska dra igång bland er lammproducenter – för att höra vad ni egentligen efterfrågar i form av rådgivning. Det är ett marknadsundersökningsföretag som heter Landja AB som kommer att genomföra underökningen för att vi inom Framtidens Lammproduktion ska få en helt oberoende tolkning av vad svenska lammproducenter efterfrågar för att kunna utveckla sitt företag. Vi ser med spänning fram mot resultaten som vi förväntas ha tillgängliga i september 2008.

Jag nås som vanligt via mail erica.lindberg@lrf.se, eller telefon direktnummer 08-787 51 74.

På återhörande,

hälsar Erica.