Jönköpingsauktionen

Jönköpingsauktionen lyckades till slut genomföras den
27 september trots att Blåtungan ställde till det.

Högst betalda baggen gick för 36 000 kr och det var tyvärr stora skillnader i pris på de djuren som befann sig inom zonen jämfört med dem som var utanför. I snitt så klubbades  de inom zonen för halva priset, ca 5 000 kr, vilket gjorde många upprörda. Ca 50 baggar auktionerades ut totalt och några förblev osålda. En besättning ströks pga klövförändringar och 6 gårdar hade fått utgå pga Blåtunga.

(Om någon har några bilder så kan ni gärna maila dem till hemsidan@faravelsforbundet.com)