Fåren ökar stadigt

Fåren ökar stadigt visar statistik som kom i dagarna från Jordbruksverket. Antalet tackor och baggar har ökat med nära 30 % sedan 1995.

Det totala antalet får var i juni 2008 ca 524 800,
alltså ca 3 % högre än i juni 2007.
Mellan 2007 och 2008 ökade antalet företag med får med 200 st.

Fårföretagen visar en liten uppgång sedan 2007, med 200 företag för tackor och baggar och 100 företag för lamm. Sedan 1995 har dock antalet företag med får minskat med omkring 20 %.

För den som vill fördjupa sig i tabeller så finns det mer att läsa här.