Se över din produktion

EBLEX och Farmers Weekly har gemensamt tagit fram material där man jämför olika produktionsinriktningars resultat i tredjedelar – sämst, mellan och toppen.

Även om materialet är baserat på engelska förhållanden så kan det ändå ge inspiration till tankar om var det kan vara lättast att förbättra sin produktion. På vissa punkter skiljer det sig mycket mellan de sämsta och de bästa gårdarna och det kan ge en indikation om var man ska börja granska sin produktion.

De har lite andra indelningar än vi har men på ett ungefär så kan man beskriva dem så här:

Lågland – avelsbesättningar
Den bästa tredjedelen föder upp fler lamm per tacka och säljer dem till ett högre pris.

Siffror från 48 besättningar (med i snitt ca 500 får) visar att medeltackan går med en förlust på 12.59 £. Då är inte non-cash costs (obetald arbetskraft, ränta på arbetande kapital mm) medräknade.

Det var en anmärkningsvärd skillnad mellan den bästa och sämsta; de i toppen hade en positiv marginal med 14.33 £ per tacka och de sämsta gjorde en märkbar förlust med 38.22 £ per tacka. (Då är inte non-cash costs medräknade.)

Den bästa tredjedelen fick ut 37 £ mer per tacka än de sämsta. Detta kommer från ett högre antal uppfödda lamm per tacka kombinerat med en högre andel sålda till ett högre pris.

Genomgående så var rörliga kostnader och kostnader för rekrytering högre i den bästa tredjedelen, totalt 6 £ högre.

Förutom att höja produktionen per tacka så är det näst viktigast att sänka sina fasta kostnader för att öka på marginalerna. Den högsta fasta kostnaden är personal och där ligger den bästa tredjedelen 13 £ billigare men om man räknar med obetalda familjemedlemmars arbete så minskar skillnaden mellan toppen och botten till 5 £…
(Det gäller att skaffa en stor arbetsvillig familj!)

I den bästa tredjedelen bidrog också lägre administativ kostnad och lägre markkostnader till bättre resultat.

Efter att ha dragit bort non-cash costs i form av obetald arbetskraft, rental value of owned land och ränta på arbetande kapital så gick alla med minus. 

Slutsatsen blir att det verkligen lönar sig att titta på sin kostnadsstruktur; att förbättra sina fasta kostnader och föda upp fler lamm per tacka som blir färdiga till rätt tidpunkt.

Klicka här för att se hela undersökningen.

Får på naturbete
En anmärkningsvärd skillnad på 29 £ mellan topp och botten.

Statistik från 72 besättningar med drygt 700 får i snitt visar att medeltackan går med en förlust på 13.11 £. Då är inte non-cash costs medräknade.

De i toppen hade en positiv marginal med endast 2.79 £ per tacka och de sämsta gjorde en märkbar förlust med 33.89 £ per tacka. (Då är inte non-cash costs medräknade.)

Liksom i Låglandsproduktionen så gäller det att optimera antalet uppfödda lamm per tacka och att sälja dem på rätt sätt för att få bästa pris.

Klicka här för att se hela undersökningen om naturbeteslamm.

Vinterlamm
12 £ mer i vinst till den bästa tredjedelen.

Efter att ha jämfört 45 gårdar som köper in och slutföder lamm så kan man konstatera att hemligheten i den högre vinsten ligger i att köpa mindre lamm, föda upp dem tills de blir riktigt stora och ha bra timing med när det är bäst betalt vid försäljning.

Uppfödningstiden skiljer sig mycket; den sämsta tredjedelen hade bara lammen i 98 dagar medan de bästa hade dem i 120 dagar. Det gav dem i snitt 2 kg mer levande vikt vid slakt.

Klicka här för att se hela undersökningen om vinterlamm.

Vårlamm
Den bästa tredjedelen fick 21 £ mer än de sämsta.

De 29 besättningarna med i snitt drygt 300 tackor var, hade lamning från september till december och slaktade/sålde lammen huvudsakligen från januari till maj.

Medelbesättningen gjorde i snitt en förlust med -10 £ per tacka.

De fasta kostnaderna var 27 £ lägre för de i den bästa tredjedelen jämfört med de i botten.

Vårlammsproducenter måste verkligen se över sin kostnadsstruktur. Eftersom de ofta har högre insatser och lägre fertilitet än andra produktionsformer är det extra viktigt att optimera utfallet. Att sälja lammen vid rätt tidpunkt – både när de klassar sig bäst och priserna är högst – är A och O.

Klicka här för att se hela undersökningen om vårlamm.

 

Denna sammanfattning kommer från en artikel i Farmers Weekly och översättningen gjordes av Emma Rosenmüller.

Här är en artikel i Farmers Guradian som berör samma ämne.