Förenkling vid införsel av vissa djur och djurprodukter

Från och med den 1 januari 2009 blir det enklare för dig som vill bli registrerad hos Jordbruksverket för införsel av vissa djur och djurprodukter. Förändringarna är ett led i Jordbruksverkets arbete med att förenkla för dig som användare.

Förenklingarna gäller till exempel vissa försöksdjur som gnagare, kanin, groddjur och minigris samt vissa djur som hålls i djurparker eller av privatpersoner såsom alpacka och visent. Även införsel av hingst- och fårsperma omfattas av ändringarna.

Registreringen gäller i två år
För att få föra in dessa djurslag från och med den 1 januari 2009 räcker det att du gör en anmälan om att bli registrerad för införsel. Förenklingen består bland annat i att registreringen nu gäller i två år istället för ett år och att begränsningen på 15 länder har tagits bort. Inom sju dagar kommer du att få en bekräftelse på registreringen och för att påskynda handläggningen görs betalningen i efterskott.
 
Anmälan ska ske på blankett D194 – registrering för införsel av djur, ägg, sperma och embryo. Se länk till höger.

Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av vissa djur samt sperma, ägg och embryon från vissa djur (J11 ny) träder i kraft den 1 januari 2009.

Läs ännu mer…