Gotland hade bäst kvalitet 2008

Under förra året ökade andelen kvalitetslamm i Scans slakt till 82,6%. Detta är ett jättebra resultat som alla kan känna glädje och delaktighet i.

Allra bäst gick det för gotlänningarna som prickade in
88% av alla slaktade lamm inom godkänd kvalitet.
Fantastiskt bra – grattis önskar Scan!

 

Lammpriset höjs 50-100 öre/kg

– Det ser fortsatt bra ut på lamm. Vi har en fin situation med bra anmälan och en bra efterfrågan från kunderna berättar inköpschef Elisabeth Svensson på Scan.

– Lite tendens till avmattning på styckatmarknaden men helfall säljer bra. Vi har ett bra marknadsläge på lamm och höjer noteringen vecka 6 med 0,50-1,0 kr/kg för ordinär- och märkeslamm. Scan lammtillägg höjs 1 kr/kg till 8,00 kr/kg.

Tittar vi framåt så tar vi gärna emot anmälan av fler lamm för att möta den goda efterfrågan, ring slaktanmälan tel: 0771-388 399 så får du information om lediga anmälningsveckor.

Slakten på får ligger på en fortsatt hög nivå.

Fler lamm till påskslakten!

Påskslakten sker vecka 12, 13, 14 och då behöver vi extra många lamm. Scan lammtillägg ligger på högsta nivån 10 kr/kg from vecka 11.
Ring slaktanmälan idag tel: 0771-388 399

Veckans betalning

Ett genomsnittslamm (18,6 kg, klass R-) köps in av Scan vecka 5 för 34,16 kr/kg. Årets betalning ligger nu lika som motsvarande vecka föregående år. Närmaste tiden kommer ”veckans betalning” (exempel-lammet R-, 18,6 kg) troligen ligga strax under fjolårets. Detta beror på att påskslakten är 3 veckor senare i år och det gör att marknadens prishöjningar kommer senare.

Planeringsanmälan kvartal 2

Folk börjar ringa och fråga om planerings-anmälan för kvartal 2. Under vecka 7 skickas den ut med post. Ni som använder Scans Internet tjänst får mail och/eller SMS som påminnelse under vecka 7. Senast den 27 februari skall anmälan vara gjord.

Det pekar uppåt för lamm

Scans lammslakt ökade med 2,4% under år 2008. Kvartal 1 hade vi färre lamm till slakt, alla andra kvartal ökade vi slakten berättar Inköpschef Lamm Elisabeth Svensson på Scan. Kvaliteten på lammen var lika bra år 2008 som året innan. Ett medel-lamm i Scans slakt väger 18,6 kg och håller klass R- (7,1) och fett 2+ (6,1).

Under år 2008 har utbetalning till er producenter ökat med 2,80 kr/kg i genomsnitt för alla slaktade lamm. Medelinköpspriset hos Scan ökade med 3,22 kr/kg under första halvåret och lite lägre 2,71 kr/kg under andra halvåret. Alla har alltså oavsett vilken tid man lämnar på året fått ut ett i genomsnitt högre avräkningspris.

Medelleverans ökar

Under förra året minskade antalet lammleverantörer hos Scan med 2,2%. Antalet leverantörer som lämnar 100 lamm eller mer ökade med 4% och deras slaktvolym ökade med 2,4% jmf med år 2007.

Vi ser alltså en trend med färre men större leverantörer vilket är bra för branschen som helhet. Medelleveransen för alla leverantörer ökade från 43,8 lamm/leverantör till 45,2 lamm i genomsnitt.