Lunchmöte med LRF Kött om digital betesövervakning

30 november 2022 kl. 12-13

LRF Kött bjuder tillsammans med Sveriges Nötköttsproducenter och Ngulia AB, in till ett lunchmöte om digital betesövervakning.

Klicka här för att ansluta till mötet

Program

  • Inledning, Fredrik Sundblad, LRF Kött
  • Henrik Lander, Sveriges Nötköttsproducenter
  • Digital betesövervakning, Matilda von Rosen och Fredrik Gustafsson, Ngulia AB

Vad är det för information som du skulle vilja veta om dina djur då de går på betet? Svaret på dessa frågor kanske kan besvaras av digitala övervakningssystem.

Du som deltar kan ställa frågor i chatten som vi efterhand lyfter till föredragshållaren. Mötet spelas in och kan ses i efterhand.

LRF Kött testar detta arbetssätt med lunchmöten för att så många som möjligt ska kunna vara med och lyssna och ställa frågor. Vi har för avsikt att arrangera fler lunchmöten för dig som medlem inom gris-, nöt- och lammproduktion.

Om du har förslag på frågor eller ämnesområden som vi ska ta upp är du är välkommen att komma med önskemål till fredrik.sundblad@lrf.se eller jeanette.elander@lrf.se.

Vi hoppas att vi ses de kommande lunchmötena!
Hälsar Fredrik Sundblad och Jeanette Elander, LRF Kött