The Dublin Declaration – forskare om boskapsdjurens roll i samhället

Förra veckan gick internationella forskare samman och skrev på det som kallas för ”Dublin declaration of scientists”. Deklarationen syftar till att ge röst åt de många forskare världen över som forskar flitigt, ärligt och framgångsrikt för att uppnå en balanserad strategi för framtidens jordbruk.

Text Svenskt Kött, foto Elof Nilsson

Läs THE DUBLIN DECLARATION OF SCIENTISTS ON THE SOCIETAL ROLE OF LIVESTOCK

Några intressanta perspektiv som deklarationen lyfter och som vi på Svenskt Kött tycker är extra viktiga: ⁠

  • Det är viktigt att djur får fortsätta att vara en del av vår matproduktion och att forskning som ger belägg för detta inte avfärdas eller förenklas. Samt att samhället uppmuntrar forskare att fortsätta forska på köttets närings- och hälsofördelar, miljömässig hållbarhet, sociokulturella och ekonomiska värden samt lösningar på framtidens utmaningar.⁠
  • Animaliska livsmedel ger en mängd viktiga näringsämnen och andra hälsofrämjande fördelar. Det är svårt att sätta ihop en fullgod kost för alla grupper och behov samtidigt som man kraftigt begränsar kött, mejeriprodukter och ägg. Enligt Dublin Declaration bör det tillvägagångssättet därför inte rekommenderas för befolkningen i allmänhet, och särskilt inte för dem med förhöjda behov, såsom barn och ungdomar, gravida och ammande kvinnor, kvinnor i fertil ålder, äldre vuxna och kroniskt sjuka.⁠
  • Djur är oersättliga för att upprätthålla en cirkulär matproduktion. Djuren kan återvinna de stora mängder biomassa ​vi människor inte kan tillgodogöra oss eller som brister i kvalitet. och som genereras som biprodukter vid produktion av livsmedel för människor. Djuren är optimala på att omvandla dessa material och föra dem tillbaka till det naturliga kretsloppet, och samtidigt producera högkvalitativ och näringstät mat. Idisslare är också kapabla att ta vara på marker som inte är lämpliga för att direkt producera mat för humankonsumtion.