Lunchmöte med LRF Kött om svensk lammköttsproduktion med KLS

Tid: Tisdagen den 2 maj kl. 12.00
Plats: Digitalt via Teams, klicka här för att ansluta till mötet

LRF Kött bjuder tillsammans med våra producentorganisationer in till ett lunchmöte om svensk lamköttsproduktion med KLS.

Program:
• Inledning, Fredrik Sundblad, LRF Kött
• Emma Holmstedt, Inköpschef lamm
• Paul Robertsson, Vice President, Purchasing

Var med och lyssna på hur KLS jobbar med lammköttsproduktionen.

Du som deltar kan ställa frågor i chatten som vi efterhand lyfter till föredragshållaren. Mötet spelas in och kan ses i efterhand.

LRF Kött testar detta arbetssätt med lunchmöten för att så många som möjligt ska kunna vara med och lyssna och ställa frågor. Vi har för avsikt att arrangera fler lunchmöten för dig som medlem inom gris-, nöt- och lammproduktion.

Om du har förslag på frågor eller ämnesområden som vi ska ta upp är du är välkommen att komma med önskemål till fredrik.sundblad@lrf.se eller jeanette.elander@lrf.se

Vi hoppas att vi ses de kommande lunchmötena!
Hälsar Fredrik Sundblad och Jeanette Elander, LRF Kött

Foto Thomas Eriksson