Lunchmöten om vägledning för djurägare vid djurskyddsbedömning inför transport till slakt

Mötet om får och lamm hålls torsdag den 25 januari kl 12.00

Digitalt via Teams, klicka här för att ansluta till mötet (som även kan ses i efterhand via samma länk)

Program

  • Inledning Jeanette Elander, LRF Kött
  • Ulrika Rockström, Gård och Djurhälsan
  • Representanter för branschföreningarna för får/lamm

Vägledning för djurägare vid djurskyddsbedömning av nötkreatur, gris samt får/lamm inför transport till slakt

Ulrika Rockström, Gård och Djurhälsan, kommer att presentera en branschvägledning som hon tagit fram i samarbete med branschföreningarna, finansierad av branschmedel, och som har till syfte att vara ett verktyg för att underlätta bedömningen inför beslut om ett djur är i skick att transporteras till slakt. Det finns sedan tidigare en av Jordbruksverket (JV) beslutad vägledning för Livsmedelsverkets bedömning av djuren på slakteri. Jordbruksverkets vägledning kan även användas av djurägare och transportörer. Den beskriver olika bedömningsområdena vad gäller djuren och gällande lagstiftning samt andra bedömningsområden som faller under slakteriets ansvar, tex fixering och bedövning. Denna branschvägledning kompletterar Jordbruksverkets vägledning, med fokus på bedömningen av själva djuret och underlättar för djurägaren att fatta beslut om djuret är i skick att transporteras till slakt. Denna branschvägledning sammanfattar Jordbruksverkets olika bedömningar och flera övriga bedömningsområden som Livsmedelsverkets veterinärer utför och registrerar under ”övriga avvikelser” då djuren kontrolleras före och efter slakt.

Välkommen att lyssna!

Du som deltar i mötet kan ställa frågor i chatten som vi efterhand lyfter till föredragshållaren. Mötet spelas in och kan ses i efterhand.

LRF Kött testar detta arbetssätt med lunchmöten för att så många som möjligt ska kunna vara med och lyssna och ställa frågor. Vi har för avsikt att arrangera fler lunchmöten för dig som medlem inom gris-, nöt- och lammproduktion.

Om du har förslag på frågor eller ämnesområden som vi ska ta upp är du är välkommen att komma med önskemål till fredrik.sundblad@lrf.se eller jeanette.elander@lrf.se.