Antalet regler inom lantbruket har ökat med 135 procent och minst 50 procent av kraven kontrolleras dubbelt för lantbruket

Trots politikernas intentioner om att minska antalet regler inom lantbruket, så fortsätter reglerna att öka kraftigt. Under de senaste 25 åren har antalet regler ökat med 135 % och antalet anmälningar och tillstånd har ökat med 600 %, visar en ny granskning inom projektet ”Metodutveckling för regelförenkling”. Dessutom dubbelkontrolleras två av tre kontrollpunkter av minst två aktörer.

Studien utgick från de lagar och regler som fanns med i 2021 års Miljöhusesyn. Antalet jämfördes med det antal som fanns 2016, 2006 respektive 1996.

-Antalet lagkrav har mer än fördubblats på 25 år, säger Sara Bergström Nilsson på Hushållningssällskapet Halland. Med lagkrav menas inte antalet paragrafer, utan antal praktiska krav som ställs på lantbruket. Även antalet anmälningar och tillstånd som företagen behöver hantera har granskats inom studien. Antalet anmälningar eller tillstånd som krävdes år 2021 var 42 stycken, vilket kan jämföras med 6 tillstånd år 1996, en ökning med 600% på 25 år.

-Alla företag berörs inte av alla anmälningar eller tillstånd, men det är totalt sett en stor ökning som berör och belastar lantbruksföretagen, säger Helena Lans Strömblad, Växa.
Det finns ett växande intresse från både myndigheter och bransch för att förbättra arbetet kring kontroller, men hur detta ska genomföras är inte klarlagt.

Två faktablad med mer information finns publicerade från projektet:

Källa: Hushållningssällskapets pressmeddelande

Läs också Jordbruksaktuellts artikel om granskningen.