Mälardalens auktionsdjur finns nu i Elitlamm

Nyhetsbrev från Elitlamm september 2013

Mälardalens auktionsdjur i Elitlamm
Nu finns de djur som kommer att auktioneras ut på Baggauktionen i Mälardalen inlagda i Elitlamm. Du kan se Djurkorten för auktionsdjuren och du kan testa släktskapet mellan dem och dina egna djur. Du kan även se avelsvärden och säkerheter för auktionsdjuren på djurkortet.

Här hittar du baggarna i programmet
För att se djuren så använder du menyn Statistik-Släktskap-Testa släktskap. På sidan hittar du en lista (rullgardinsmeny) med auktionsdjuren. Du väljer den grupp av djur som du är intresserad att titta på. Gråmarkerade baggar (grå fyrkant)är inte släkt med dina tackor. Rödmarkerade baggar (röd fyrkant) är släkt med någon eller några av dina tackor. Klicka på den röda fyrkanten framför en bagge för att se vilka av tackorna han är släkt med. Röda fyrkanter markerar de tackor som är släkt med baggen. För att se hur de är släkt, klicka på den röda fyrkanten framför tackan så visas ett släktträd. För att se auktionsdjurets Djurkort så klickar du på djurnumret. Du kan då se härstamning, avelsvärden och mönstringsresultat.

Följande raser auktioneras ut
På auktionen finns 40 bagglamm av gotlandsfår, 7 bagglamm av leicester samt 3 vuxna baggar av leicester respektive gotlandsfår. Auktionen hålls på Sandbyholms gård, Björklinge den 25 september.

Så här journalför du auktionsdjur

För säljare
Det som är viktigt är att skilja på vad man behöver göra i Elitlamm och vad man ska göra i Stalljournalen, oftast är detta samma sak, men inte vid baggauktionen. Det smidigaste är att göra all registrering efter att djuret är sålt.

1. Sälj djuret i Elitlamm till köparen. I Elitlamm ska djuret hamna direkt hos köparen (inte hos baggauktionen.)

2. Gå över till Förhandsgranskningen i Stalljournalen och där ändrar du mottagare. Det ska vara baggauktionens SE-nummer som är mottagare. I Stalljournalen ska djurets förflyttning stämma med hur djuret har förflyttats i verkligheten och därför ska djuret föras till baggauktionens SEnummer.

För köpare
På samma sätt ska köparen skilja på hur inregistreringen görs i Elitlamm respektive Stalljournalen.

1. Säljaren har fört över djuret till dig och du ser det på din förstasida i Elitlamm i rutan Att göra. För in djuret i Elitlamm.

2. Gå över till Förhandsgranskningen i Stalljournalen och där ändrar du leverantören. Leverantören ska vara baggauktionens SE-nummer. I Stalljournalen ska djurets förflyttning stämma med hur djuret har flyttats i verkligheten och därför ska djuret komma från baggauktionens SEnummer.

Det är alltid du som säljare som ansvarar för att djuret i Elitlamm förs över till köparen. Auktionskommittén ansvarar inte för att föra över några djur mellan säljare och köpare.

Elitlamm/Britt Andréasson