Ny djurförteckning i Elitlamm med alla auktionsbaggar

Nyhetsbrev september 2013

Jämför baggar från alla baggauktioner
För att du på ett enkelt sätt ska kunna jämföra auktionsbaggars avelsvärden har vi skapat en ny djurförteckning i Elitlamm. Du hittar den i menyn Djurregister-Djurförteckning-Auktionsbaggar. Här hittar du 251 bagglamm och 16 vuxna baggar som är utvalda för att auktioneras ut på någon av de auktioner som hålls i höst. Du väljer vilken/vilka auktioner du vill se baggar ifrån och de presenteras i din lista. Sedan fungerar denna djurförteckning på samma sätt som dina vanliga djurförteckningar; du kan välja vilka uppgifter och vilka avelsvärden du vill se om djuren genom att klicka på Ändra listans utseende.

Här kan du alltså prioritera att se de avelsvärden som är värdefulla för ditt baggköp och du kan enkelt jämföra baggar, inte bara de som säljs på samma auktion utan även jämföra baggar från olika auktioner. För att tydligt se vilka baggar som ligger i topp på de avelsvärden du är intresserad av så använder du sorteringsfunktionen; klicka på kolumnrubriken överst i listan så sorteras listan i stigande ordning enligt den kolumnen. Om du klickar på samma kolumn igen så kommer listan att sorteras i fallande ordning.

Du kan givetvis också skriva ut listan och du kan klicka på djurnumret för att se djurkortet, där även säkerheterna för respektive avelsvärde presenteras. Om du vill arbeta ytterligare med listan och vrida och vända på uppgifterna kan du exportera listan till Excel.

Jönköpings och Danmarks auktionsdjur i Elitlamm
Nu finns de djur som kommer att auktioneras ut på baggauktionen i Jönköping och på baggauktionen på Fyn i Danmark inlagda i Elitlamm. Du kan se Djurkorten för auktionsdjuren och du kan testa släktskapet mellan dem och dina egna djur. Du kan även se avelsvärden och säkerheter för auktionsdjuren på djurkortet. Hur du använder släktskapstestet och hur du journalför baggarna vid köp respektive försäljning hittar du information om i tidigare utskickade mail.

Följande raser auktioneras ut
På Jönköpingsauktionen finns 61 bagglamm av gotlandsfår och 3 bagglamm av leicester. 3 vuxna baggar av gotlandsfår finns också. Auktionen hålls lördag 5 oktober i ridhuset Riddersberg på Tenhults lantbruksgymnasium. En sammanställning över baggarna kommer också att finnas på Gotlands fåravelsförenings hemsida.

På den danska auktionen finns 20 vaedderlam av gotlandsfår. Auktionen hålls söndag 6 oktober på Korinth Landbrugsskole, Fyn.

Elitlamm/Britt Andréasson