Mer om Landsbygdsprogrammet

Jordbruksverket har förberett för att omsätta politiken i praktiken och går nu in i en intensiv fas för att införa de olika åtgärderna som ingår i programmet.

Åtgärderna i det nya landsbygdsprogrammet kommer att öppnas för ansökan successivt under perioden 2014 till 2016. Först ut är stöd till investeringar i bredband som öppnas för ansökan redan under september i år. Stöd till investeringar i jordbruksföretag öppnas för ansökningar senast i oktober.

Stöd som öppnas för ansökningar nu i april-maj 2014 och finansieras av kvarvarande pengar från programperioden 2007-2013:

  • Stöd till stängsel mot rovdjur
  • Stöd till lantrasföreningar

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida ››