Mer svensk ull används, importen minskar och mycket lite går på export

Vi har sammanställt ullstatistik för 2019.
Siffrorna över hur mycket ull som tillvaratas bygger till stor del på uppgifter som vi samlat in från landets spinnerier, karderier och tvätterier. Det är alltså reda siffror över hur mycket ull som köpts in från fårbönder eller lönspunnits.
Se bilden större | Hämta som pdf
Ullfakta2020