Miljöinvesteringar inom jordbruk

Jordbruksverket skriver att från sommaren 2015 kan man troligtvis söka miljöinvestering i det nya landsbygdsprogrammet för:

  • Stängsel mot rovdjur
  • Engångsröjning av betesmark, mindre ytor
  • Miljöinvestering – förbättra vattenkvalitet
  • Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald
  • Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet
  • Återskapa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet

Läs mer:
Jordbruksverket: Miljöinvesteringar inom jordbruk ››