Möte med regeringen på Rosenbad

Vi var idag tillsammans med andra företrädare för de gröna näringarna inbjudna till ett möte på Rosenbad med statsminister Ulf Kristersson, landsbygdsminister Peter Kullgren och sekreterare Anders Drottja.

Mötets syfte var dialog mellan regeringen och andra beslutsfattare och våra branschorganisationer, mot bakgrund av situationen i Europa med protesterande bönder. Regeringen är intresserad av att kommunicera och lyssna på oss, och vi var i vår tur tydliga med att en ändrad attityd kring lantbrukets frågor är nödvändig, och att förändringar måste märkas på gårdsnivå. Vi behöver förenklade regelverk, förbättringar inom rovdjurspolitiken och unga måste kunna starta eller ta över en verksamhet för att fårnäringen ska vara uthållig och kunna öka produktionen av fårens alla produkter. Detta är första gången vi blivit kallade till ett sådant här möte, vi hoppas att en nära dialog med regeringen kan göra skillnad.

Läs Regeringskansliets nyhetsnotis om mötet här.

Foto Anders Drottja

Gudrun och landsbygdsminister Peter Kullgren.