Säkra framtidens får – Bli medlem i din rasförening idag!

Visste du att Sveriges köttfårraser står inför utmaningar för sin överlevnad? För att säkerställa att våra älskade får fortsätter att prägla det svenska landskapet behövs din hjälp. Rasföreningarna inom Svenska Fåravelsförbundet (SF) spelar en avgörande roll för att bevara och främja dessa raser, och ditt medlemskap är nyckeln till framgång.

Rasföreningarna inom SF tar ansvar för att utveckla och genomföra avelsprogram som är godkända av Jordbruksverket. Deras dedikation och expertis är kärnan i att bevara och förbättra våra fårraser. Genom att bli medlem i din rasförening ger du ditt stöd till dessa viktiga insatser och säkrar framtidens fårraser i Sverige.

För dig som redan bedriver renrasavel är ditt medlemskap i rasföreningen avgörande. Du blir en viktig del av gemenskapen som strävar efter att bevara och förbättra rasen. Ditt engagemang är inte bara en investering i din egna verksamhet utan en nödvändig insats för att säkerställa rasens överlevnad och mångfald.

Varför vänta? Gör skillnad idag genom att bli medlem i din rasförening. Tillsammans kan vi hjälpas åt för att våra får fortsätter att vara en viktig del av det svenska kulturlandskapet. Ge ditt bidrag till bevarandet av våra fårraser och bli en del av historien om Sveriges fåravel.

Med vänlig hälsning
Svenska Suffolkföreningen
Svensk Texelföreningen
Svenska Dorperföreningen
Svenska Dorsetföreningen
Oxford Downföreningen