Hallå där … Jonas Karlsson

Vad händer just nu i förbundet, vad jobbar styrelseledamöterna med och vilka är deras hjärtefrågor? Vi frågar Jonas Karlsson vad som händer inom området avel och hur hans drömmars får-Sverige skulle se ut.

Jonas bor i Östergötland på gården Sätersborg, där han vid sidan av ett antal andra djurslag har får- och dikoproduktion. I avelsbesättningarna finns Gotlandsfår, Leicesterfår och Herefordkor, men han har på sistone även börjat fuska lite med korsningslammproduktion. Både åker och djur är krav-certifierade. Intresset för och kunskapen om avel är stort. Vi misstänker att Jonas tänker på avel, hur man får fram det perfekta pälsskinnet och hur aveln skulle kunna utvecklas i Sverige under större delen av dygnets vakna timmar.

Hej Jonas, hur många Teamsmöten har du haft den här veckan?

Ännu så länge är jag uppe i fem 🙂

Vilka av förbundets frågor har du på ditt bord?

Jag är ansvarig för avelsfrågor vilket innebär att jag jobbar med frågor som rör riksbedömning, mönstring, avelsvärdering, stambokföring och Elitlamm. Jag har mycket kontakter med rasföreningarna och jag är involverad i jobbet runt Elitlamm. Om man vill veta mer om hur Elitlamm AB och SF jobbar för att hålla Elitlamm igång utan avbrott, utveckla programmet och hålla kontakt med användarna så tycker jag att man ska lyssna på Fårpodden #28, för där berättar vi allt om det. Det blir för långt att gå in på här. Förresten, man kan lyssna på #30 också, för där pratar vi om om SF roll som spindeln i avelsnätet.

På visitkortet står det också vice ordförande.

Vad är aktuellt just nu inom dina verksamhetsområden?

Vi har haft två avelsutskott under veckan där vi har pratat mycket om avelsvärderingen, så det är ”top of mind” just nu. Rasföreningarna har lämnat sina synpunkter på vad de mest behöver inom sina respektive raser, och nu behöver vi ta in kostnadsuppskattningar för att kunna prioritera. Sedan kommer vi att behöva söka pengar för att kunna genomföra utvecklingen. Vi behöver också hjälp med att utvärdera de avelsvärden vi redan har och titta på vad vi har underlag för att nyutveckla och förbättra, t ex genom ett examensarbete.

Under 2023 har vi jobbat med att rigga hela organisationen runt stambokföring av får så att vi följer EUs zootekniska förordning. Det har krävts otroligt mycket jobb och ibland har man känt att man hade velat lägga både energin och resurserna på andra saker, men vi har ju inte kunnat välja bort detta. Nu är vi i stort sett igenom och jämfört med de andra djurslagen verkar det som att vi har jobbat ganska effektivt, trots allt.

Just nu jobbar vi med att få ordning på det formella runt rasföreningarnas anslutning till SF. Det kommer inte att innebära några stora skillnader jämfört med nu, men vi behöver fästa på papper vad som gäller, så att både rasföreningarna och SF vet vad man kan förvänta sig. Vi måste också veta vad som händer om en rasförening inte vill fortsätta att ha SF som erkänd avelsorganisation, som en följd av implementeringen av zooteknikförordningen.

Och så ska vi ta tag i från om hur vi får fram fler kunniga mönstrare och har också fått i uppdrag att fundera över hur framtidens riksbedömning ska se ut. Det finns arbetsgrupper som jobbar med frågorna och vi jobbar tillsammans med rasföreningarna.

Vilka är de största utmaningarna inom dina områden?

Den största utmaningen är att finansiera allt vi vill göra, det är svårt att få pengarna att räcka. Ett annat hinder för utveckling av aveln är att det är brist på genetiker i Sverige, vilket gör att vi inte kan få hjälp med allt vi tycker behöver göras inom rimlig tid, och ibland inte alls. Vi har många fårraser i Sverige, och det skulle jag inte beskriva som ett problem, men som förbund för alla raser måste vi ta hänsyn till alla och räcka till för alla.

Hur är det med framgångar, har det hänt något roligt eller bra på sistone?

Det är roligt att jobba med Elitlamm, det händer så mycket hela tiden och det är mycket nytt på gång. Det ger energi. Att digitaliseringen av riksbedömningen äntligen är på gång känns väldigt bra, och vi kommer att kunna använda tekniken till fler saker när den väl är på plats. Det är lätt att glömma saker som redan har hänt och bara titta framåt, men till exempel Baggplan som sjösattes i somras är ett otroligt bra verktyg för avel, som vi snart inte kommer att kunna fatta hur vi klarade oss utan. Elitlamm Puls vill jag också lyfta.

Jag tycker det är jättekul att köttraserna jobbar med att utveckla gårdsmönstring och att få igång riksbedömningen för köttraserna. Gårdsmönstring är jätteviktig för aveln. Men även riksbedömningen tycker jag är viktig, inte minst som verktyg hjälp för baggköparna att hitta de riktigt bra djuren med en korrekt exteriör. Den ger också rasföreningen en möjlighet att styra fenotypen på sin ras.

Om vi ser lite mer långsiktigt, åt vilket håll vill du föra dina hjärtefrågor?

Ett både kortsiktigt och långsiktigt mål är att vi ska kunna tillhandahålla så bra verktyg som det bara går, för att hjälpa varje ras att utveckla eller bevara sin population, och att nå sina mål.

Jag skulle vilja att fler besättningar mönstrar sina djur, och att vi hade fler som ville jobba med att mönstra. Oavsett vilken ras man har så behöver man i varje generation välja rätt djur, det gäller både om man vill förändra sina får eller bevara dem. Det är givetvis många saker som ska vägas in vid val av livdjur, men hur ska man kunna välja rätt om man inte tittar på djuren?

Om du fritt får önska något, vad skulle det bli?

Rättvis betalning för kött skinn och ull, så att vi får mer luft under vingarna i vår bransch.

Om alla som håller på med får i Sverige är medlemmar i SF skulle vi bli väldigt starka och kunna göra ännu mer. Det är också en önskedröm.

Mer hallå där …

Här finns alla intervjuerna som gjorts med styrelsen under vårvintern 2024.

Översta bilden har Malin Karlsson tagit. Den andra är från ett av veckans många Teams-möten.