Naturbetesdrift, en ny utbildning inom Yrkesvux

Är du intresserad av betesdjur och vill du arbeta med landskapsvård i exempelvis tätortsnära miljöer? I utbildningen Naturbetesdrift ges du både teoretisk och praktisk kunskap i en unik kombination av djurskötsel och landskapsvård i naturbetesmark.

Mer info och länk till ansökan

Digital informationsträff
27 april 2022, 16:00 – 17.00 via Microsoft Teams

Jordbruksaktuellt har skrivit om utbildningen här.