Nils Johansson, Tveta Lamm&Lantbruk

Som företagare är Nils nyfiken, målmedveten, driven och har höga krav, vilket speglar sig i allt han gör. 

Nominerad av Svensk Texelförening 

Nils fårintresse började med en 10-årspresent, en välutbildad äldre bordercollie i behov av omplacering, som gav upphov till får. 

Efter uppstarten av Texelavel 2010 föreslogs han som styrelseledamot i Kronobergs Fåravelsförening, där han blev sekreterare. Nu är han med i Texelföreningens styrelse. Efter Alnarp och Lantmästarexamen byggde Nils ett nytt fårhus som han har själv ritat med tillhörande hanteringsanläggning och vågsystem. Nils arrenderar marken på föräldragården samt mark i flera byar runt om kring. I dag är det en besättning på ca 650 tackor varav ca 30 renrasiga Texel. Nils har lamning i nov, jan och mar. Drygt 1000 lamm per år går till slakt. Med åren har han påbörjat ett samarbete med Ingelstadgymnasiet vars lantbrukselever gör sin fårpraktik under novemberlamningen. Han har även tagit emot elever från andra naturbruksgymnasier. 

Motivering 

Som företagare är Nils nyfiken, målmedveten, driven och har höga krav, vilket speglar sig i allt han gör. Han har ett stort intresse av att utveckla och effektivisera för att fårnäringen ska gå framåt långsiktigt. Nils är en stor tillgång för fårnäringen/fårproduktionen i Sverige. 

Foto Caroline Sand