Ola och Ingrid Dahlgren

Ola & Ingrid är goda ambassadörer för skånsk och svensk lammproduktion.

Nominerade av Skånes Fårintressenter 

Vi började med får för 11 år sedan pga av att vi grävt dammar och de nötkreatur som gick på betena trampade sönder kanterna och gick ut i vattnet och förorenade. Då hade vi betena utarrenderade. Vi har för närvarande ca 50 tackor och 3 baggar. 4 ha bete och 8 ha vall (arrende/lån) som det betas delar av efter 1:a skörd.

Motiviering 

Ola & Ingrid är goda ambassadörer för skånsk och svensk lammproduktion. I deras fina nybyggnation visas produktionen upp ifrån sin bästa sida med ett rationellt, lättarbetat stall där både får och herde trivs. Deras positiva inställning till lammproduktion smittar av sig vid besök på gården. Det behövs fler som ser framåt som Ola & Ingrid! 

Vi är övertygade om att deras speciella driv och framtidstro ger utdelning och fina resultat i fortsättningen! Ola och Ingrid har av Skånes Fårintressenter i år tilldelats priset ”Årets Skånska Satsning”. Vi väljer att skicka dem vidare till riks och nominerar dem därför till Årets Fårföretagare 2023 i Sverige! 

Foto privat

Foto Ola Dahlgren