Norge: Avråder från nyetablering

Prognoserna för norsk köttproduktion under 2016 visar att man är på väg mot ett nytt år med överskott på får- och lammkött.

Siffror från Totalmarked kjøtt og egg visar ett förväntat överskott på 600 ton fårkött den kommande säsongen.

– Överskkottet är inte väldigt stort, men med ett regleringslager från 2015 på ca 1500 ton så är detta oroande säger Totalmarked kjøtt og eggs vd Jakob Simonhjell. Norska konsumenter efterfrågar inte mer fårkött än tidigare och marknaden har inte förändrats de senaste tre åren.

Bondebladet: Anbefaler ikke nyetableringer på sau ››
Översatt med Google ››