Norge: Djurvälfärd ska studeras

God djurvälfärd inom matproduktionen är en fråga som norrmän värderar högt. Det visar en studie av konsumenternas inställning till lantbruk som gjorts av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

De av konsumenterna högst värderade faktorerna är enligt studien djurvälfärd och matsäkerhet, som båda kommer före pris. Nu ska NIBIO forska om hur djurvälfärd bäst uppnås i praktiken på norska gårdar, uppfödningsanläggningar och på slakterier. Projektet har tilldelats 8 miljoner NOK och ska vara avslutat före 2019.

Bondebladet: Setter dyrevelferden under lupen ››