Norge: Hård press på getbönder som levererar till Tine

2013 minskade den disponibla kvoten för getmjölk med 2 %, och 2014 minskas kvoten ytterligare med 1 %. Tine anger som skäl till de minskade kvoterna en förväntad överproduktion av getmjölk på 2,3 miljoner liter.

Getbonden Trond Bårseth från Gjesdal reagerar med häpnad. Han påpekar att de senaste åren inneburit en hel del press på producenterna, och många getgårdar har har lagt ner.

Trycket har kommit från flera olika källor, bland annat ett krävande saneringsprojekt, höga kvalitetskrav, ändrade utfodringsstrategier, nya krav på byggnader och lägre marginaler.

– Tine har varit en stark drivkraft för att genomföra dessa förändringar och har stränga krav på producenterna. De som inte vidtar lämpliga åtgärder straffas hårt ekonomiskt.

Saneringsprojektet "Friskare getter" innebar att många getter måste avlivas för att besättningarna skulle kunna byggas upp på nyttt. Bårseth gjorde själv detta under 2007.

– Tine lovade att när kvaliteten skulle stiga och göra mjölken lätt att sälja bara djuren var friska. Det stämmer dåligt överens med de minskade kvoterna och sjunkande priserna som gäller nu.

Kravet på getmjölkens torrsubstanshalt höjdes vid nyår från 10,8 till 10,9 % för basprisnivån, och 1 juli höjs basprishalten till 11 %. I praktiken innebär detta en minskning av avräkningspriset, eftersom det kostar mer att producera en högre torrsubstanshalt. Getterna behöver fodras med mer kraftfoder och kan beta allt mindre i utmarkerna.

– Jag kan frestas att rekommendera tillverkarna att inte leverera elitmjölk, eftersom det med tiden kommer att bidra till att försämra ekonomin för producenterna. Tillverkarna har nu gjort sitt jobb, det är nu dags för Tine att göra sitt.

Läs hela artikeln:
Bondebladet: Utakk er geite-bøndenes lønn ››
Översatt med Google ››