Storbritannien: Optimistiskt budskap på NSAs vinterträff

The National Sheep Association region öst höll under förra veckan sin Winter Fair i Melton Mowbray.

Det här året kan bli en vändpunkt för Storbritanniens fårnäring, säger Paul Heyhoe som är senior analytiker för marknadsinformation vid Agriculture and Horticulture Development Board.

Producenternas framtidstro har urholkats under de senaste 12 månaderna, framför på grund av låga priser och stora problem orsakade av vädret. Dock finns det skäl att vara optimistisk, menar Heyhoe. Den globala efterfrågan på fårkött ökar, samtidigt som produktionen minskar. Prisvolatilitet är dock något som producenterna kommer få leva med.

– Efterfrågan på fårkött ökar definitivt, men den största utmaningen för den brittiska industrin är branschens dåliga lönsamhet, säger Mr Heyhoe. Inkomsterna är för låga, och CAP-reformens effekter kommer att bidra till att fler bönder drar sig ur lammproduktionen. Producenterna kan heller inte räkna med att priserna ska stiga, eftersom kunderna inte är villiga att betala mer för lamm. Det största hotet mot lammproduktionen är inte den Nya Zeeländsk import, utan kycklingkött.

Lammnäringen agerar numera på en världsmarknad och situationen i Kina, Nya Zeeland och Australien påverkar den brittiska handeln. Den största tillväxten av efterfrågan finns i Kina, där den inhemska produktionen samtidigt är statisk. Kina skiftar nu från att importera fårkött till lammkött. Kina är nu Nya Zeelands största kund, vilket innebar Nya Zeeland långsamt drar sig tillbaka från den brittiska marknaden. Storbritanniens import minskade med 22 procent under jan–nov 2013.

Paul Heyhoe betonar att den viktigaste marknaden för brittiska fåruppfödare förblir den högt värderade kontinentala marknaden. Och det finns skäl för optimism även här. De enda EU-länder där antalet får ökar är Rumänien och Grekland. EU-kommissionen har förutspått en 7 procentig nergång i EU fåruppfödning till 2023, vilket Heyhoe menar är en försiktig uppskattning – allt detta är goda nyheter för brittiska producenter.

Farmers Guardian: NSA Winter Fair: Optimistic outlook for sheep meat ››