Norge: Minskning av rovdjursskador 2014

Betydligt färre fårgårdar sökte ersättning för rovdjurdjursförluster under 2014, jämfört med året innan. Antalet djur som ersattes har också kraftigt reducerats.

2014 års siffror finns nu tillgänglig på rovbase.no. 2013 sökte 2040 fårgårdar ersättning för skador om förmodas orsakats av rovdjur. För 2014 har antalet minskat till 1681, en minskning med cirka 18 procent.

Glädjande nedgång
För dem som sökt ersättning var den totala förlusten av får på bete ca 10 300 får och 45 500 lamm under 2013, medan den totala förlusten reducerades till ca 8 200 får och 37 200 lamm under förra året.

Hela artikeln
Miljødirektoratet: Reduserte rovviltskader i 2014 ››