Libanon: Vaccinaionskampanj längs Syriska gränsen

FAO varnar för att djursjukdomar kan komma att sprida sig in i Libanon och angränsande länder med de 1,5 miljoner flyktingar som är på flykt från Syrien, och som i många fall har ovaccinerade djur med sig.

Organisationen genomför nu den andra fasen av en kampanj för att vaccinera så stor andel av landets boskap som möjligt. Målet är att vaccinera alla djur. Det förväntas dock bli svårt att uppnå målet på grund av svårigheter att nå några av de mer avlägsna områdena och att vinna böndernas och boskapsuppfödarnas förtroende.

Projektet är en fortsättning på ett framgångsrikt vaccinationsprogram som genomfördes förra året. Båda faserna fått finansiering från Storbritanniens genom United Kingdom's Department for International Development (DFID).