Omega-3 ger bagglamm

Fårbönder undrar ofta varför man vissa år får fler lamm av det ena könet än andra år. Vad tackorna äter har visat sig kunna påverka könsfördelningen.

Detta samband har återfunnits bland resultaten i studie gjord i Australien, där man tittat på hur omega-3-syror påverkar djur (hittills främst får, men man ska också studera nötkreatur). Man har även studerat hur omega-3-fettsyrorna förs vidare till kött-konsumenten.

Forskaren Dr Edward Clayton säger att projektet har visat att tackor som åt en kost rik på omega-3 inför betäckningen producerade fler bagglamm.

En spannmålsrik utfodring, vilket ger mycket omega-6, kan de resultera i så mycket som 25 procent fler tacklamm än normalt.

The Land: A healthy touch to red meat ››
Översatt med Google ››