Norsk undersökning om lammdödlighet

En norsk undersökning om dödlighet hos nyfödda lamm baserad på enkätsvar från 2260 fåruppfödare.

Housing conditions and management practices associated with neonatal lamb mortality in sheep flocks in Norway
Författare: Ingrid H. Holmøya, Camilla Kielland, Solveig Marie Stubsjøen, Lisbeth Hektoen, Steinar Waage

Undersökningens syfte var att identifiera hur inhysning och management påverkar lammdödlighet under dag 0-5. Slutsatserna i korthet är att dödlighet ökar med kullstorlek, att inhysningmodell inte påverkar dödligheten och att förebyggande arbete bör fokusera på skötselrutiner.

Erfarna fåruppfödare som övervakade lamningar och gav aktivt stöd till lamm som lyckades dåligt med att dia hade de bästa resultaten med avseende på lammöverlevnad. Att ge grovfoder två gånger per dag och att fodra med både ensilage och hö gav ett bättre resultat än att fodra en gång per dag med enbart ensilage.

Hämta undersöknigen som pdf ››