Nu är det dags för kalibreringsutbildningar på slaktvägledningen

Under hösten kommer Jordbruksverket att kalibrera flera yrkesgrupper i djurskyddsbedömning på slakterier.

Målgruppen för utbildningen är officiella veterinärer på slakteri (OV), länsstyrelsens djurskyddskontrollpersonal, djuromsorgsansvariga på slakteri eller motsvarande, transportörer för djur till slakt, rikslikare, besättningsveterinärer och andra rådgivare på gård.

Läs mer
Jordbruksverket: Kalibreringsutbildning om djurskyddskontroll på slakteri ››