Tävling: Vem kan bygga framtidens smartaste stall?

Rationell drift i kostnadseffektiva stallar är en viktig förutsättning för att skapa goda förutsättningar för svensk animalieproduktion. Byggnaderna står för en av de centrala kostnaderna. Frågan är om vår innovationsförmåga kan hjälpa oss att tänka ”utanför boxen” och utveckla stallar som ökar lönsamheten?

– Nu ger vi genom landsbygdsprogrammet möjlighet att försöka ta fram byggnader för framtidens lönsamma svenska animalieproduktion. Denna utmaning och tävling är framtagen i samverkan med flera branschaktörer. Behovet av att utveckla rationella stallar framgår även av de handlingsplaner som tagits fram för gris, mjölkkor, lamm och nöt, säger Jonas Fjertorp, utredare på Jordbruksverket.

Läs mer
Jordbruksverket: Vem kan bygga framtidens smartaste stall?