Pengar till projekt om resistenta parasiter

Den 15 mars var det sista ansökningsdag för den första utlysningsomgången av medel från branschutvecklings-pengen.

46 ansökningar inkom till Svenska Köttföretagen, till ett ansökt värde om drygt 16 Mkr. Totalt är 3 Mkr avsatt till utlysningen och dessa är fördelade enligt följande, 65 procent till gris, 30 procent till nöt och fem procent till lamm. Fördelningen baseras på hur mycket pengar som varje djurslag betalar in totalt till branschutveckling varje år.

För lammnäringens del har medel beviljats till Gård & Djurhälsan för ett arbete om resistens mot avmaskningsmedel bland fårens parasiter.

Svenska Köttföretagen: Branschutvecklingspengen ››

Alla projekt som får ekonomiska medel:

  • Köttpodden, podden where people meat – Elisabeth Qvarford, Svenskt kött
  • Arbete med resistens mot avmaskningsmedel bland fårens parasiter – Karin Lindqvist Frisk, Gård & Djurhälsan
  • Kvalitetskalv – ett gemensamt ansvar för mjölk och Nöt ungnötsbesättningen – Anett Seeman, Gård & Djurhälsan
  • Fruktsamhetsrådgivning i dikobesättningar med fokus på avelstjuren – Ylva Persson, Växa Sverige
  • Agribenchmark – Johanna Bengtsson, Gård & Djurhälsan
  • Förbättrad nötköttsproduktion genom korsningar mellan mjölkkor och köttrastjurar – Anna Hessle, SLU
  • Diagnostik av spädgrisdiarré – utveckling av en metod för att påvisa Enterococcus hirae i svabbprov från levande djur. – Jenny Larsson, SLU
  • Erfarenhetsgrupper gris och Djurskötare utbildning Gris – Maria Malmström, Griskonsult
  • Annonsering i moderna medier – Mattias Espert, Sveriges Grisföretagare
  • Ökad produktivitet på svenska grisbesättningar med hjälp Gris av influenser från framgångsrika grisländer – en snabbare implementering av 30 för 550 – Theres Strand, Handlingsplan Gris