Stor undersökning av jordbruket på väg ut

I dagarna kommer alla landets jordbrukare, ca 70 000, att få en enkät hem i brevlådan.

Enkäten innehåller frågor om arrenderad areal och antal djur. 25 000 av dessa jordbrukare får även frågor om sysselsättning, kombinationsverksamhet och produktionsmetoder. Den så kallade strukturundersökningen är en del av Sveriges officiella statistik.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida ››