Vallprognos 2016

Via Vallprognos kan våren och vallens utveckling över hela landet följas. Prognosen baseras på hur varmt det har varit.

Vallprognos ger en bild av "hur långt har våren kommit i år?", och det kan i sin tur tidigt ge en fingervisning om vilken vecka man bör planera för skörd i år.


Projektet Vallprognos
Projektet Vallprognos drivs av Inst. för Husdjurens Utfodring och Vård, SLU med deltagande av många företag och organisationer.

Till Vallprognos ››