Ökad trygghet med ny vägledning för djurskyddskontroll på slakterier

Jordbruksverket har i samarbete med Livsmedelsverket, länsstyrelserna, Sveriges lantbruksuniversitet och näringen tagit fram en vägledning för djurskyddskontroll på slakterier.

Vägledningen ska ge en ökad trygghet genom mer likvärdiga djurskyddsbedömningar, tydligare hantering av brister i samband med slakt och bättre samordning mellan myndigheter.

Under hösten planerar Jordbruksverket tillsammans med Livsmedelsverket att utbilda officiella veterinärer på slakterierna, länsstyrelserna, besättningsveterinärer, transportörer samt rådgivare i djurbedömningar, handläggning, informationsflöden och åtgärder.

Läs mer
Jordbruksverket: Ökad trygghet med ny vägledning för djurskyddskontroll på slakterier ››

LRF: Välkomna förändringar av djurskyddskontrollerna på slakteri ››