Nu skärps reglerna: Får inte längre ge antibiotika till friska djur

Nu skärps reglerna för antibiotika användande till djur i EU. Antibiotika får inte längre ges rutinmässigt till friska djur, eller för att kompensera bristande djurhållning. Det ställs även högre krav på produkter som importeras till EU.

De nya reglerna ska minska spridningen av antibiotikaresistens och öka djurvälfärden.

Källa
SR Ekot: Nu skärps reglerna: Får inte längre ge antibiotika till friska djur

Läs mer
Svenskt Kött: Antibiotika till djur – stabil låg nivå i Sverige
Regeringskansliet: Strängare regler kring antibiotika i EU