Nu vill vi bli fler

veckobrev

1 september | Idag startar vår medlemsvärvningskampanj. Under hösten är det mycket förmånligt att bli ny medlem i SF, och ju förr man går med desto mer fördelaktigt blir det. Tipsa livdjursköpare, vänner och får-bekanta!

Einars tjuvstart av värvningskampanjen har genererat många nya medlemmar allaredan. En dag när jag öppnade min mail tänkte jag ”å nej, nu har en spam-robot lärt sig att göra medlemsansökningar”. Men det var till min glädje riktiga fårägare från hela landet med alla sorters får och besättningsstorlek som anmält sig. Även flera som står inför steget att bli fårägare för första gången. Ett varmt välkommen till er alla!

Hämta vårt informationsblad om medlemserbjudandet här. Det gäller fram till sista december. Man kan anmäla sig som medlem här på hemsidan ››

Kampanj2017

Dalarnas distrikt kallar till årsmöte som kommer att hållas i samband med SM i ull den 30 september. Alla distriktets medlemmar och andra nyfikna är hjärtligt välkomna!

Seminbaggar av raserna suffolk och finull är på gång. Lämpliga baggar har valts ut och får vi nu bara den hjälp som behövs från rasföreningarnas sida kommer baggarna att tappas i höst.

Intresset för semin växer inte bara på hemmaplan, vi har också fått en förfrågan om spermaexport till Finland.

Det har varit ett branschmöte* gällande utveckling av produktionstackor och livdjur. Sammanfattande kan sägas att det finns ett stort sug efter effektiva och hållbara moderdjur inom lammköttsproduktionen, som behöver tillgodoses för att utveckla näringen. Framtida diskussioner får utvisa vilka egenskaper som är mest prioriterade i dessa djur, hur de kan tas fram samt hur avel och management kan kopplas till dessa. (*SF, LP, LRF, slakt och rådgivning)

Ullfolderns innehåll är nu klart och har lämnats vidare för formgivning. Idag startar höstens filmningar för ullprojektet med filmning av klippning på Norrby Gård i Västmanland.

Inbjudan och program för ordförandekonferensen som kommer att hållas i Älvsjö den 21-22/10 har skickats ut. Nu hoppas vi att få träffa alla ordförande i ras- och distriktsföreningar för att tillsammans diskutera fårnäringens utmaningar och möjligheter lokalt. Guldstjärna till Halland som anmälde sig med vändande mail!

Mellansvenska Rovdjursförvaltningen har haft samrådsmöte och beräknat möjligheterna för nästa års licensjakt på varg. Det finns ett utrymme för en mycket begränsad jakt i mellansverige kommande vinter, med dagens beräkningar ca 18 djur, Skyddsjakt är inte inräknad i denna siffra utan tillkommer vid behov därutöver. Besluten kommer att tas före oktober månad, detta för överklaganden ska kunna behandlas.

Återigen, rapportera allt ni ser av rovdjursförekomst, det kommer att påverka nästa års jakt- och skyddsjaktsbeslut!

Uppdaterad information om lammintäkt minus foderkostnad har lämnats in till LRFs kvartalsvisa marknadsrapport. Höstrapporten brukar komma i mitten av september.

LRFs Köttdelegation har träffats under veckan. Många nya orföranden presenterade sig: Palle Borgström för LRF, Johan Andersson ny ordförande i Svenska Köttföretagen och Per Lindahl ny ordförande Lantmännen.

Riksbedömningarna av ull och päls går in på sluttampen med bedömningar i Uppsala idag och i Kronoberg i morgon. Årets bedömningar har varit välbesökta och många baggar, samt någon tacka, har detaljgranskats.

tv2

Bulgarisk TV gästade under veckan Bengtstorp för ett reportage om Vuxenskolans satsning på integration och det samarbete man har med LRF för att matcha nyanlända med praktik/jobb inom de gröna näringarna. Ni ser Mohammed som jobbar på Bengtstorp på bilden ovan, och på bilden nedan i mitten med Gudrun till höger om sig. Foto ovan Gudrun Haglund-Eriksson, nedan Emma Book

tv1

Sammanställt av Anna