Ny attitydundersökning om svensk kött

Källa: Svenskt kött
Att köttet är svenskt är det enskilt viktigaste skälet till att konsumenter är nöjda med sitt senaste köp av kött som styckad råvara. 7 av 10 vill köpa svenskt kött.

Svenskt kött har i dagarna släppt resultaten av en undersökning om svenskars attityder till svenskproducerat kött. Man har också undersökt hur hur känd den nya märkningen Svenskt kött är.

Fler säger sig vara beredda att betala mer
I årets mätning såg man en förändring i svenska konsumenters attityd till svenskt respektive utländskt kött. Fler säger sig vara beredda att betala mer för svenskt kött än utländskt i år, medan färre är positiva till djuruppfödare i Danmark och fler är negativa till djuruppfödare i övriga EU respektive utanför EU. I en för årets mätning ny fråga ser man att 2 av 5 svenska konsumenter förstår varför svenskt kött kostar mer än utländskt, men nästan lika många, 35%, förstår det inte. Även om vi ser en utveckling i rätt riktning har alltså svenska köttproducenter fortfarande en viktig uppgift i förklara mervärdet/prispremien för svenskt kött.

Svensk djuruppfödning bättre
I förhållande till förra året håller fler konsumenter i år med om att djuruppfödningen i Sverige är bättre för djuren än i övriga EU. Däremot ser vi en minskning i den faktiska kunskapen om vilka områden som det svenska djurskyddet omfattar. Attityden förändras i rätt riktning men inte sakkunskapen. Fortfarande är det förslag som flest föreslår för att utveckla det svenska djurskyddet fler kontroller från myndigheterna, dvs inte förändring av djurskyddet i sig.

Förändring i attityd men inte i handling
Dock ser man ingen skillnad i andelen som faktiskt köpte svenskt kött vid senaste köptillfället, utan den ligger kvar på 7 av 10 konsumenter och fortfarande är det ca 15% som inte vet ursprunget. Ingen förändring heller i andelen som köpte danskt (9%), tyskt (2%) respektive irländskt (4%) respektive övriga världen. De förändringar i attityd vi ser i år har således inte slagit igenom i ett förändrat köpbeteende mätt i andelen köpare (ännu).

Lammköttet är exklusivt och tryggt
Andelen som köper lammkött på månadsbasis är densamma som förra året, dvs 15%. Totalt sett är det också samma andel som tidigare, varannan svensk konsument, som köper lammkött. Det är fler i storstadsregionerna som köper lammkött och man ser även en tydlig koppling till högre inkomst.

Endast 4 % köpte lamm vid senaste köptillfället. Bland storstadsbor och de med inkomst över 700 tkr hade 5 % köpt lammkött vid senaste köptillfället.

I princip alla kände sig trygga med det kött de köpte senast. Fler av männen (94%) kände sig trygga och även stigande andel med hushållsinkomst. Bland de som köpte lammkött kände sig ännu fler trygga (97%).

Svenskt kött-märknigen

  • Märkningen bygger på en gemensam överenskommelse mellan Svenskt Kött, Axfood, Bergendahls, ICA, KF och LRF.
  • Märket Svenskt kött garanterar att all köttråvara i produkten är från gris, nöt, får eller lamm som är fött, uppfött, slaktat och styckat i Sverige och att hela produkten är tillverkad och förpackad i Sverige.
  • Idag är det 2 av 3 konsumenter som känner till märkningen när de får se den.
  • Märkningen kan användas på svenska kött- och charkvaror sedan våren 2011. Alla tillverkare leverantörer av kött- och charkprodukter är välkomna att använda det nya märket under förutsättning att de tillverkar produkter som uppfyller villkoren för svenskmärkning. 

Undersökningen gjordes av YouGovs Internetpanel i Sverige och genomfördes bland ett representativt urval av den svenska befolkningen i åldern 20-69 år. 

Referat: Anna Bergström

Svenskt kötts hemsida finns mer information om märkningen och om hur man ansluter sitt företag.

Läs Svenskt kötts pressmeddelande om undersökningen.