Ny broschyr om skogsbetesmarker

En broschyr som beskriver vad som utmärker en skogsbetesmark, hur den bör skötas och hur man återskapar eller nyskapar en sådan har länge efterfrågats.

I ett samarbete mellan Jordbruksverket och Skogsstyrelsen har nu tagits fram en ganska omfångsrik broschyr, som ska ge svar på dessa frågor.

Broschyren kan beställas i pappersform, laddas ner som pdf eller läsas online från Jordbruksverkets hemsida ››