Ny e-tjänst för rapportering av får och getter

Från april kan djurhållare rapportera förflyttningar av får och getter via Jordbruksverkets webbplats. Även förflyttningar av grisar kan rapporteras. Att registrera förflyttningar via Internet är både säkert och snabbt.

Kravet att rapportera förflyttningar av får och getter gäller sedan första januari i år. Rapporteringen ska göras gruppvis senast sju dagar från det att djuren anländer till eller lämnar platsen. Det är både den djurhållare som lämnar ifrån sig och tar emot djuren som ska rapportera förflyttningen till registret.
Rapporteringen är kostnadsfri oavsett om man använder e-tjänsten eller pappersblankett.
 
När får och getter skickas till slakteri ska den som skickar djuren rapportera detta. Slakterierna rapporterar till registret via ordinarie slaktrapportering. Man behöver inte rapportera när djuren flyttas mellan produktionsplatser med samma djurhållare och dessa ligger inom samma eller angränsande kommun.
 
— Att rapportera förflyttningar av får och getter till en central databas är ett led i EU: s strävan att snabbt kunna spåra och begränsa smittsamma djursjukdomar. Tidigare regler har inte ansetts som tillfredsställande ur detta perspektiv. Med tanke på att t.ex. djursjukdomen blåtunga, som drabbar idisslare, har konstaterats i Danmark så kan förflyttningsregistret vara till en stor hjälp i smittskyddsarbetet vid ett eventuellt utbrott i Sverige, säger Niklas Persson på registerutvecklingsenheten.
 
Uppgifter som ska rapporteras

  • djurslag (får och get)
  • antal djur
  • datum
  • till vilket produktionsplatsnummer djuren flyttas till
  • från vilket produktionsplatsnummer djuren flyttas från 

Kontaktpersoner
Niklas Persson, registerutvecklingsenheten, 036-15 50 83
Peter Svensson, registerutvecklingsenheten, 036-15 60 37