Restaurering av ängs- och betesmarker

Om du bor i Skåne så kan du få kostnadsfri hjälp med rådgivning för hur du bäst restaurerar din ängs- eller betesmark.

Eco-e Miljökonsult erbjuder personlig rådgivning för dig som vill restaurera igenvuxna ängs- och betesmarker. Rådgivningen stödjer ditt långsiktiga arbete med att restaurera och sköta dessa miljöer.

De utför rådgivningar i hela Skåne. Rådgivningen är kostnadsfri eftersom den finansieras med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.

Företagets naturvårdskonsulter arbetar med planeringsunderlag för naturvårdsarbete, planera och utföra naturinventeringar som flora- och faunainventeringar, ta fram skötselplaner för skyddsvärd natur, samt rådgivning för natur- och kulturmiljöer. Vi arbetar även med informationsmaterial samt utbildning och kompetensutveckling inom miljö och natur.

Eco-e Miljökonsult sammarbetar med Länsstyrelsen i Skåne län och har tidigare bland annat gjort skötselplaner för natur- och kulturvärden i lantbruket. Här har de även haft kompetensutveckling för lantbrukare rörande miljövärdet av småvatten och vattendrag i odlingslandskapet och gett ut en informationsskrift om vikten av småbiotoper i slättbygden.

Kontaktuppgifter
Eco-e Miljökonsult
Lars Brander
Box 4237
203 13 Malmö

0739-28 01 17
lars@eco-e.se