Det våras för lammnäringen

SF och lammnäringen har fått full pott på sin ansökan i LRF’s kraftsamlingspaket II.

År 2005 togs kontakt med LRF, för övrigt efter en direkt uppmaning av föregående års stämma. Detta resulterade i att projektet ”Framtidens Lammproduktion” sjösattes och arbetet processades fram till början med Titti Jöngren som ordförande och därefter har Markus Westberg, båda från LRF, tagit över ledningen.

Ett grundligt jobb har lagts ner med SWOT-analys, nulägesbeskrivning och sedermera en lotsning av Kjell Pettersen. År 2007 kom första synliga resultatet när beslut om en resurstjänst för lammnäringen togs, finansierat av LRF’s kraftsamlingspengar. Erica Lindberg anställdes efter ett genomgripande ansökningsförfarande med ett tjugotal ansökningar.

Snabbt kom också ett rådgivningsprojekt igång efter att vi fått medel beviljade av SJV.

I höstas kom besked om ett kraftsamlingspaket del II. I arbetet med Framtidens Lamm­produktion, som numera fått rollen som referensgrupp vaskades det fram tre viktiga satsningar: Rådgivning, avelsvärdering och hälsoprogram. Vi sökte därför de två övriga områdena i KRFP II, och dessutom ett litet sidoprojekt för internationella studier.

I dagarna har det tagits beslut och det visar sig att SF och lammnäringen fått full pott på sin ansökan;
nämligen 7,7 miljoner kronor beviljades för att utveckla näringen inom dessa områden!