Ny lagstiftning, villkorad läkemedelsanvändning Får (ViLA)

Den första november 2023 trädde en ny lagstiftning för villkorad läkemedelsanvändning (ViLA) i kraft, nu heter den D35 och ersätter den gamla förordningen, D9.

Vad är ViLA?

Att ställa diagnos och behandla sjuka djur är i grunden veterinärens uppgift och ansvar. Det finns dock möjlighet som djurhållare att få ha viss medicin hemma och behandla sina djur mot vissa specifika symtom och sjukdomar utan att veterinär först har undersökt djuret. Detta kallas villkorad läkemedelsanvändning, ViLA.

Genom villkorad läkemedelsanvändning får man som djurhållare behandla djur utan föregående veterinärundersökning i utbyte mot regelbundna gårdsbesök med egen besättningsveterinär/er. Veterinärens ansvar bibehålls genom ett delegeringskontrakt mellan veterinär och de djurhållare/skötare som får behandla vissa avtalade sjukdomar i just denna besättning.

En fördel med att själv kunna sätta in behandlingar är att det kan ske tidigare än om veterinär måste inväntas. Samarbetet med ansvarig veterinär/er ger dessutom en ökad kunskap kring både behandling och förebyggande åtgärder. Veterinären får en regelbunden kontakt och därmed fördjupad inblick i besättningen. Målet är alltid att fokusera på förebyggande kunskap och åtgärder.

Villkorning av läkemedel innebär fördelar för många besättningar, men det innebär också ett stort ansvar och krav på ett tätt samarbete mellan den delegerande veterinären/erna och djurägaren som har ViLA. Genom nya ViLA lägger man alltså ytterligare vikt vid den förebyggande delen i samarbetet och kontraktet. Detta görs genom en uppdaterad utbildning för godkännande innan man som djurägare får lov att ha ViLA, en inledande besättningsutredning utförd av delegerande veterinär, samt upprättandet av en djurhälsoplan som sedan kontinuerligt följs upp och revideras. Det är numer också ett krav att djurägaren/personalen vidareutbildar sig vartannat år för att få fortsätta att ha ViLA, vilket kommer beskrivas mer ingående under rubriken utbildning.

Läs mer om hur ViLA fungerar här.

För information om ViLA-kursen, se Gård & Djurhälsans kurssida.