Så här håller obduktionslaboratorierna öppet under sommaren

Skåne: Öppet hela sommaren
SVA: Öppet hela sommaren
Gotland: Öppet hela sommaren
Karlskoga: Stängt v 27 – v 30*
Skara: Stängt v 25 – v 28**

* Under Karlskogas stängningsperiod kommer Svensk Lantbrukstjänst inte att märka upp djur för obduktion vid hämtning norr om Göteborg/Jönköping/Oskarshamn (variationer kan förekomma). Vid omfattande besättningsproblem med hög sjuklighet/dödlighet, kontakta verksamhetsansvarig för att försöka finna en lösning för obduktion.

** För obduktioner på laboratoriet i Skara krävs alltid telefonkontakt med den obducerande veterinären (070-275 86 35) innan djuret körs in.

Viktig information om obduktionsremissen med mera på Gård & Djurhälsans hemsida.