Ny metod i kampen mot smittsam får- och getsjukdom

Peste des petits ruminants (PPR) är en virussjukdom som kan drabba får och getter. PPR finns idag i Afrika, Mellanöstern och Asien. Där drabbar den ofta djur som hålls av fattiga människor som måste förlita sig helt på sina djur för sin dagliga överlevnad. PPR är mycket smittsam och dödligheten kan variera från 10 % till runt 90 %.

Sommaren 2018 hade vi för första, och hittills enda, gången PPR i Europa, då får vid den turkiska gränsen i Bulgarien blev smittade. FN och World Organization for Animal Health har ett pågående bekämpningsprogram för PPR, med mål att utrota sjukdomen till 2030.

Forskare från SLU har i samarbete med Sokoine University of Agriculture i Tanzania utvecklat en metod för att snabbt identifiera förändringar i arvsmassan hos PPR-virus och koppla dem till epidemiologiska data, såsom var och hur allvarligt utbrottet är.

Metoden är snabb, portabel och kostnadseffektiv. Därmed är den möjlig att använda för en stor del av världens laboratorier, men även ute i fält under pågående utbrott. Förhoppningen är att metoden ska kunna ligga till grund för fortsatt arbete med utrotningen av PPR-virus.

Läs mer i SLU:s Kunskapsbas