Ny mönstringsmodell för köttraser 2022

I år kommer det inte anordnas Riksbedömning av köttraser. Istället erbjuds besättningar en helt ny och innovativ form av mönstring av lamm hemma på den egna gården med start den 1 juni.

Lammproducenterna i samarbete med rasföreningarna är enade om att möjligheterna till avelsrådgivning för landets kött- och livdjursproducenter behöver förändras i det stora hela. Vi ser gårdsmönstringen som en positiv förändring som vi hoppas ska höja kunskapsnivån ute på gårdarna och öka intresset och engagemanget för renrasig avel.

Gårdsmönstring

Mönstringen bör ske när lammkullen är i genomsnitt 110 dagar och alla levande lamm i kullen mönstras, bagglamm som tacklamm. Vid gårdsmönstringen vägs lammen, man bedömer den funktionella exteriören, helhetsintrycket samt lammets förutsättningar för att vara lämpligt som framtida avelsdjur.

Avelsrådgivning

Avelsdjurens produktionsförmåga och hållbarhet har stor betydelse för besättningens lönsamhet. Gårdsmönstring av unga djur syftar till att kunna göra säkrare urval för avelsarbetet framåt, både för den enskilda besättningen men även för aveln i stort. I samband med mönstringen som sker av en erfaren riksdomare, eller mönstrare, får djurägaren hjälp att plocka fram de bästa lammen i sin besättning och kan även få hjälp med livdjursurval och avelsråd på gårdsnivå om man så önskar.2022 blir ett prövoår, faller det väl ut så tänker vi att gårdsmönstringen i en nära framtid ska kunna kombineras med muskelscanning samt registreras i Elitlamm och då bli en del av köttrasernas avelsvärden för kropp, tillväxt och fertilitet.

Enkelt och för alla

Alla fårägare kan låta mönstra sina renrasiga lamm. Det krävs minimalt med förberedelser då man inte behöver förbereda sina lamm som inför en riksbedömning eller utställning. Man behöver däremot ha en våg tillgänglig, ett par medhjälpare samt bygga upp en mönstringsfålla om minst ca 16-20 kvm på en hårdgjord yta.

Anmälan

Boka din gårdsmönstring i god tid direkt till den mönstrare du önskar. Du får då mer detaljerad information om hur mönstringen går till och vad du behöver förbereda inför mönstringen. En förteckning av tillgängliga mönstrare med finns på Lammproducenternas hemsida. Kostnad för gårdsmönstring faktureras av mönstraren.

Nya avelsutskottet för Lammproducenterna

Camilla Svensson, camilla.svensson90@hotmail.com
Kicki Landström, forsbackalamm@gmail.com
Zandra Ståhlberg, zandra.andersson13@gmail.com

Bilden visar texelbaggar på väg till mönstring. Foto Thomas Eriksson